انجام امور مالیاتی

انجام امور مالیاتی ثبت شرکت در کرج

مالیات چیست؟ چرا باید انجام امور مالیاتی را جدی گرفت؟ مالیات در واقع انتقال قسمتی از درآمدهای جامعه به دولت و یا قسمتی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که باید به دولت واگذار شود، زیرا بخش عمده ای از ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌ است. سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۸۱ به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد و زیر مجموعهٔ وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور می‌باشد.

وظایف امور مالیاتی

از ویژه ترین وظایف این سازمان اصلاح و تغییر نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور و اجرای مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و با تاسیس این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصاد و دارایی در معاونت امور مالیاتی و بخش و حوزه‌های مالیاتی بر عهده ی این سازمان می باشد.

انجام امور مالیاتی و اختیارات آن

 • برعهده گرفتن کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم و سایر مالیات ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مودیان، تشکیل پرونده مالیاتی و تنظیم شناسنامه‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات، حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات در اصل قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور.
 • مطالعه، بررسی و شناخت موانع نظام مالیاتی و برنامه‌ریزی جهت رفع  مشکل آنها.
 • اظهار نظر و ارائه پیشنهاد های لازم در زمینه کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و سایر مالیات‌ها و تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط.
 • تنظیم سیاست‌های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و نظارت برحسن اجرای برنامه‌های مصوب.
 • اتخاذ تدابیر لازم درخصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌های لازم و طراحی نظام‌ها و روشهای اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات.
 • اجرای دقیق و کامل و ارائه پیشنهادهای اصلاحی مورد نیاز درخصوص قوانین و مقررات مالیاتی کشور و نظارت برحسن اجرای آنها.
 • طراحی، تدوین و اجرای پروژه‌های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه‌هایی از قبیل اصلاح ساختار مالیاتی، ثبت نام و راهنمایی مودیان، گستر
 • خود اظهاری، انجام ممیزی‌های مؤثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق عملیات مالیاتی.
 • مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارائه پیشنهاد یا انجام اقدامات لازم برای اصلاح و تکمیل آنها از طریق مراجع قانونی ذیربط.
 • مطالعه تطبیقی، بررسی و پژوهش مستمر در نظام‌های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور.
 • مطالعه و بررسی به منظور یافتن راه کارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی و افزایش و توسعه ظرفیت‌های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی.
 • انجام مطالعات، بررسی، بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در انجام امور مالیاتی
 • طراحی، برنامه‌ریزی و تشکیل برنامه‌های آموزشی لازم برای افزایش کیفیت نیروی انسانی .
 • طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع مالیاتی کشور و تشکیل شبکه اطلاعاتی فراگیرمکانیزه و استفاده از روش‌های نوین و ابزارهای پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی.
 • برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌های مالیاتی و کاهش حداقل هزینه‌های مودیان در پرداخت مالیات.
 • آموزش و ارائه انواع خدمات به مودیان مالیاتی برای انجام وظایف قانونی و پرداخت مالیات.
 • نظارت  در خصوص پیش نویس طرح‌ها، لوایح و تصویب‌نامه‌های طرح شده مربوط به امور مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگر مراجع قانونی ذیربط.
 • مطالعه و بررسی در خصوص یافتن روش‌های مناسب هدایت و سیاستگذاری در امور دعاوی حقوقی، قضایی و کیفری مربوط به امور مالیاتی.
 • همکاری با موسسات داخلی و بین‌المللی در جهت تحقق ماموریت‌ها در اصل مقررات موضوعه.
 • برنامه‌ریزی به منظور برقررای روابط بهتر و مناسب بین عوامل وصول مالیات و مودیان و تعیین موازین خاص اخلاقی و رفتاری برای مأموران مالیاتی.
 • آماده کردن آیین‌نامه‌های مورد نیاز پیش بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذیصلاح.
 • محاسبه ی درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارائه آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای درج در لایحه بودجه.
 • انجام دیگر اقدامات ضروری و مورد نیاز برای تحقق اهداف سازمان.
 • برنامه‌ریزی و تدوین دستورالعملها در زمینه قانون مبارزه با پولشوئی و اصلاح آنها و همکاری با شورایعالی مبارزه با پولشویی.

 

تشکیل پرونده امور مالیاتی

پس  از تاسیس و راه اندازی شرکت طبق قانون تجارت با مشخص کردن حوزه مالیاتی خود حداکثر طی زمان دو ماه پس از اتمام ثبت شرکت باید پرونده امور مالیاتی تشکیل دهند درغیراین صورت صاحبان شرکت مشمول جریمه مالیاتی معادل دو برابر مبلغ اولیه خواهند شد.

تشکیل پرونده امور مالیاتی به معنای آن است که مالیات شرکت تازه تاسیس به سازمان امور مالیاتی اعلام شود وطبق قانون دو درهزار سرمایه  اولیه شرکت به عنوان مالیات ثبت شرکت پرداخت گردد.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده امورمالیاتی

 • نسخه اصلی و تصویر اساسنامه شرکت
 • نسخه اصلی و تصویر آگهی تاسیس
 • نسخه اصلی و رونوشت روزنامه رسمی
 • نسخه اصلی و رونوشت شرکت نامه
 • نسخه اصلی و تصویر تقاضا نامه و یا اظهارنامه ثبت شرکتها
 • نسخه اصلی و فتوکپی  آگهی تغییرات
 • نسخه اصلی و  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول) و کارت ملی اعضای هیات مدیره
 • تصویر قبض تلفن محل شرکت
 • تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه محضری  و یا با کد پیگیری به نام شرکت
 • اصل گواهی امضای صاحبان امضای شرکت که به تائید دفترخانه اسناد رسمی رسیده باشد.
 • تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت (دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی)
 • اصل رسید واریز دو در هزار مبلغ سرمایه اولیه شرکت در بانک ملی
 • نسخه اصل و کپی سند مالکیت یا قرارداد اجاره در دو نسخه

اخذ کد اقتصادی

کد اقتصادی جهت شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می شود که ۱۲ رقمی است و طبق قانون برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا خدمات می پردازد وضع شده است.

طبق قانون  انجام امورمالیاتی تمامی شرکت های ثبت شده باید دارای اخذ کد اقتصادی باشند.

مالیات بر ارزش افزوده

امکانات رفاهی برای جامعه یکی از مسائلی است که برای دولت هزینه ی بسیار بالایی دارد به همین خاطر نمی توان تنها بر سود حاصل از فروش کالاهای با ارزش کشور حساب کرد به همین منظور موضوع مالیات بر ارزش افزوده می تواند یک موضوع کمکی و اقتصادی باشد. مالیات برارزش افزوده در واقع نوعي ماليات بر فروش كالا و خدمات چند مرحله‌اي می باشد.

انجام امور مالیاتی : حسابداری

حسابداری سيستمی است که در آن گزارش های مالی و صورت های حسابداری و عمل جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات در شکل ها و مدل های خاص انجام می گيرد. تا افراد درون سازمان مثل مديران سازمان و يا برون سازمانی مثل بانک ها، مجتمع عمومی سازمان زیر نظر و يا مقامات مالياتی بتوانند از اين اطلاعات استفاده کنند.

انجام امور مالیاتی : حسابرسی

 حسابرسی فرایندی است که بر اساس برنامه‌ریزی مناسب انجام می‌شود که شامل جمع‌آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد می باشد.

تحریر ثبت و اظهارنامه ارزش افزوده

طبق قانون مالیات برارزش افزوده هرسه ماه یکبار در سال تقسیم می شوند و براساس ماده ۲۱ قانون مذکور مؤدیان مالیاتی موظفند  اظهارنامه برارزش افزوده ی هر دوره مالیاتی را حداکثر به مدت پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند..

شرکت ثبتی امیران در روند انجام امور مالیاتی خدماتی همچنین امور مالی بیمه ، حسابداری، حسابرسی، مالیاتی، اخذ کد اقتصادی ، خدمات ارزش افزوده با دقت نظر بالا و بهره گیری از نیرو های کارآمد و با تجربه انجام داده و با سابقه طولانی خود در انجام امور مالیاتی با تمام چالش ها و نیاز های این موارد آشنا بوده و شما می توانید با اطمینان کارهای مالی و مالیاتی خود را به ثبت شرکت امیران واگذار نمایید.

 

 

 

 

مطالب مرتبط

موسسه ثبتی و حقوقی امیران با شماره ثبت 2980 کلیه خدمات ثبت شرکت ، ثبت برند، اخذ رتبه و گرید و همچنین اخذ کارت بازرگانی را با وکلای پایه یک خود انجام می دهد. جهت دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

عضویت در خبرنامه


اخرین اخبار و مقالات ما را در ایمیل خود دریافت کنید