انحلال شرکت

انحلال شرکت

مهمترین گام بعد از تاسیس شرکت ها ،ثبت شرکت است که مزایای بسیاری را برای شرکت ها به همراه می آورد .همان طور که تاسیس شرکت ممکن است که به هردلیلی انجام گیرد ، انحلال شرکت نیز می تواند به دلایلی رخ می دهد که برای هرنوع از انواع شرکت ها متفاوت است .

 

دلایل انحلال

 1. زمانی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت دهند .
 2. زمانی که شرکت ورشکست شود .
 3. در صورت اتمام زمان تعیین شده برای شرکت و عدم تمایل شرکاء به تمدید مجدد آن .
 4. زمانی که شرکت موضوعی را که جهت آن تشکیل شده است انجام داده باشد ویا انجام آن غیر ممکن باشد .

مدارک لازم جهت انحلال شرکت

در صورت صدور حکم قطعی دادگاه مدارک لازم جهت انحلال شرکت شامل :

 1. اصل صورت جلسه انحلال شرکت
 2. آخرین روزنامه رسمی شرکت
 3. فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه ( هر گاه مدیر تصفیه غیر از سهامدارن باشد )
 4. اصل روزنامه کثیر الانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء، هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد .

صورت جلسه انحلال شرکت همراه و با دیگر مدارک باید طی مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل جلسه ، باید تسلیم اداره ثبت شرکتها شود . بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکتها و امضاء آن توسط نماینده آن ، شرکت منحل می شود.

 

 • انحلال شرکت با مسئولیت محدود

دلایل انحلال

 1. زمانی که شرکت موضوعی را که جهت آن تشکیل شده است انجام داده باشد ویا انجام آن غیر ممکن باشد .
 2. در صورت ترک شرکا و باقی ماندن تنها یک شریک ، شرکت منحل خواهد شد.
 3. زمانی که شرکت ورشکست شود و یا نتواند قروض خود را پرداخت نماید .
 4. همان گونه که شرکت با مسئولیت محدود با امضای قرارداد توسط شرکا تشکیل می گردد بنابراین خودشان نیز می‌توانند از این قرارداد با توافق همه شرکا صرف نظر کنند.
 5. در صورت انقضای زمان تعیین شده برای شرکت و عدم تمدید مجدد آن توسط شرکا.

دلایل خاص انحلال

قانون تجارت در بند‌های «ب» ، «ج» و «د» ماده ۱۱۴ موارد اختصاصی انحلال شرکت با مسئولیت محدود را بیان کرده است. که شامل موارد زیراند :

۱. در صورت تصمیم عده‌ای از شرکا که میزان سهم آن‌ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.(بند ب م ۱۱۴ ق. ت) این اکثریت، یک اکثریت سرمایه‌ای است. بنابراین اگر حتی دو نفر از بیست نفر شریک بیش از ۵۰% سرمایه شرکت را دارا باشند، هر زمان که اراده کنند می‌توانند شرکت را به استناد این بند منحل کنند.

نکاتی در خصوص این بند :

 • این بند جنبه الزام آور دارد و به هیچ وجه نمی‌توان اکثریت سرمایه ‌ای را تغییر داد. مثلاً نمی‌توان اکثریت را ۷۰% یا ۳۰% قرارداد.
 • این بند ممکن است باعث سو استفاده برخی شرکا که دارای اکثریت سرمایه‌اند و یا از بین رفتن حقوق سایر شرکا شود. چرا که آن‌ها می‌توانند با تهدید سایر شرکا به انحلال، نظرات و تصمیمات خودشان را در شرکت اعمال کنند.
 1. در صورتی که به واسطه ضررهای وارده به شرکت نصف سرمایه شرکت از بین برود و یکی از شرکا تقاضای انحلال بکند و دادگاه نیز دلایل او را موجه بداند. سایر شرکا نیز حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد بپردازند و او را از شرکت خارج کنند

نکاتی در خصوص این بند :

 • انحلال شرکت موکول به این است که یکی از شرکا از دادگاه تقاضای انحلال بنماید.
 • درخواست انحلال از دادگاه فقط در صورت ایجاد ضرری است که نصف سرمایه شرکت را از بین ببرد.
 • حکم انحلال شرکت در صورتی توسط دادگاه صادر می‌شود که سایر شرکا حاضر نباشند سهم شریک متقاضی انحلال در شرکت را پرداخت کنند. این مطلب نشان می‌دهد که شریک متقاضی انحلال باید ثابت کند که رفع ضرر شخصی او بدون انحلال میسر نیست پس هرگاه شرکا بتوانند سهم او را پرداخت کنند دلیلی برای انحلال وجود ندارد.
 1. به موجب بند د ماده ۱۱۴ قانون تجارت در صورتی که یکی از شرکا فوت شود و بموجب اساسنامه شرکت، فوت شریک باعث انحلال شرکت باشد، شرکت منحل خواهد شد.علت وجود این بند، وجود جنبه شخصی بودن شرکت با مسئولیت محدود است یعنی در این شرکت تا حدی شخصیت شریک مهم است.

 

مدارک لازم جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 1. اصل صورت جلسه انحلال شرکت
 2. آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود.
 3. فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه ( هر گاه مدیر تصفیه غیر از سهامدارن باشد )
 4. ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد

 

دلایل انحلال

 1. دستیابی کامل به هدف شرکت و یا عدم موفقیت قطعی در دستیابی به هدف
 2. پایان رسیدن زمان فعالیت ، مدت زمانی که در زمان ثبت شرکت مقرر شده ، وعدم تمدید دوباره آن
 3. زمانی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت تصمیم به انحلال شرکت گیرند .
 4. در صورتی یکی از شرکاء مطابق م ۱۳۷ ، قرارداد شرکت را فسخ نماید.
 5. اگر یکی از شرکا ورشکسته شود و سهم ورشکسته از منافع شرکت جهت پرداخت دین وی کافی نباشد می توانند تقاضای انحلال شرکت دهد ، مشروط به این که ۶ ماه قبل قصد خود را به وسیله ارسال اظهار نامه به اطلاع شرکت رسانده باشند .
 6. در صورت راضی بودن تمامی شرکا به منحل شدن شرکت
 7. درصورت تقاضای یکی از شرکا ، دادگاه حکم انحلال صادرنماید .
 8. در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء به شرط این که در اساسنامه قید شده باشد .
 9. در صورت ورشکستگی شرکت

 

برای کسب اطلاعات کافی می توانید با مشاوران ما در موسسه حقوقی امیران تماس بگیرید .

موسسه ثبتی و حقوقی امیران با شماره ثبت 2980 کلیه خدمات ثبت شرکت ، ثبت برند، اخذ رتبه و گرید و همچنین اخذ کارت بازرگانی را با وکلای پایه یک خود انجام می دهد. جهت دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

عضویت در خبرنامه


اخرین اخبار و مقالات ما را در ایمیل خود دریافت کنید