تکالیف و وظایف مدیران شرکت سهامی

تکالیف و وظایف مدیران شرکت سهامی

همانطور که در مقالات دیگر درباره شرکت های سهامی صحبت شد شرکتهای سهامی به دو گروه سهامی عام و سهامی خاص تقسیم بندی می شوند، به همین منظور دانستن تکالیف و وظایف مدیران شرکت سهامی امری الزامی است . بطور کل همه  شرکت ها شامل سه رکن اصلی زیر هستند :

  • رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی )
  • رکن اداره کننده ( هیات مدیره )
  • رکن نظارت کننده ( بازرس)

 

 تکالیف و وظایف مدیران شرکت سهامی چیست؟

تکالیف و وظایف مدیران شرکت سهامی که درقانون مقرر شده شامل موارد ذیل می باشد :
۱- اعلام قبولی  به عنوان مدیر به دیگران
۲- مقدار سهام باید به میزانی باشد که در اساسنامه تعیین شده است .
۳- یکی از وظایف  اصلی هیئت مدیره این است که می بایست حداقل هر شش ماه یکبار خلاصه ای از وضعیت و صورت دارایی و قروض شرکت را تهیه نمایند و در اختیار بازرسان شرکت قرار دهند.
۴- اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اجازه ندارند که بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که نام شرکت یا به حساب شرکت است، طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت داشتن اجازه، هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از این اجازه مطلع و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی بدهد.
۵- در صورتی که معاملات مزبور بدون اجازه هیئت مدیره انجام گیرد و مجمع عمومی آن را تصویب نکند، این معاملات قابل ابطال خواهد بود.
۶- مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره ( با استثناء اشخاص حقوقی ) حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت دریافت نمایند و شرکت نیزنمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند به همین دلیل عملیات خود به خود باطل است.

نکاتی که در مورد وام و اعتبار و معاملات مذکورباید دانست :

  • در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری، معاملات به شرط آن که تحت شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود.
  • ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل : همسر ، پدر ، مادر ، اجداد ، اولاد ، برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز می باشد.

۷- طبق قانون مدیران عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد؛ انجام دهند. هرگاه مدیری از این مقررات تخلف کند و این تخلف باعث زیان به شرکت شود باید آن را جبران نماید .( منظور از ضرر در این ماده ، خسارت یا کاهش منفعت می باشد. )
۸- مدیرانی که تمام وقت در شرکت کار نمی کنند و حضور آنان فقط به منظور شرکت در جلسات هیئت مدیره است  که به آنان اعضای غیرموظف هیئت مدیره می گویند ؛ حق ندارند به طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی دریافت کنند. بلکه به این قبیل مدیران غیرموظف با تصویب مجمع عمومی بابت حق حضور در جلسات هیئت مدیره و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که در جلسات هیئت مدیره حضور داشته اند می بایست مبلغی به طور میانگین  پرداخت نمود .

البته اگر در اساسنامه قید شود مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره تخصیص داده شود. که البته در شرکت های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص از ده درصد سود قابل پرداخت همان سال نباید تجاوز کند.

یکی از تکالیف و وظایف مدیران شرکت سهامی این است که مدیران نسبت به ورود هر گونه زیان به شرکت که به قصور یا تقصیر آن ها باز نگردد، منفرداَ و مشترکاَ بر حسب اینکه ایراد زیان ناشی از عمل فردی یا جمعی آنان باشد، مسئولیت دارند.

مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد تک نفره و یا بصورت گروهی و مشترک مسئول می باشند که برحسب مورد دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین می کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کادر حقوقی ما در امیران  تماس حاصل فرمایید. موسسه حقوقی امیران ارائه دهنده  خدمات ثبت برند ، ثبت شرکت و صدور کارت بازرگانی است .

موسسه ثبتی و حقوقی امیران با شماره ثبت 2980 کلیه خدمات ثبت شرکت ، ثبت برند، اخذ رتبه و گرید و همچنین اخذ کارت بازرگانی را با وکلای پایه یک خود انجام می دهد. جهت دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

عضویت در خبرنامه


اخرین اخبار و مقالات ما را در ایمیل خود دریافت کنید