ثبت اختراع

عنوان اصلی مقاله

ثبت اختراع

نتیجه ی فکر فرد یا افراد که برای نخستین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را به منظور حل مشکل در یک فن ، حرفه و صنعت و مانند آن به وجود آورد را اختراع میگویند و فرد به وجود آورنده ی ایده و به نتیجه رساننده ی آن را مخترع می‌نامند.

اختراعی قابل ثبت می‌باشد که حاوی ابتکار و طرحی جدید و قابل کاربرد باشد. بنابراین ایده ای که به منظور نرسد و یا کاربرد و فایده ای نداشته باشد، قابل ثبت نیست.منظور از به منظور رسیدن آن است که ایده های علمی ، روش‌های ریاضی، طرح‌های ذهنی و امثال آن قابل ثبت نیستند بلکه ایده باید عینی و مشخص باشد.

حقوق و امتیازات ناشی از ثبت اختراع منحصرا در اختیار فرد مخترع قرار میگیرد و قابل حمایت از طرف قانون می‌باشد .

این حق قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب آن به ورثه منتقل می‌شود.

ثبت اختراع از طریق مرکز مالکیت معنوی و با ارائه اظهارنامه‌ی ثبت اختراع انجام پذیر است و دارای مراحل متعددی است. اعتبار گواهینامه ثبت اختراع ۲۰سال است و پس از انقضای مهلت آن قابل تمدید می‌باشد.

متن در مورد شرکت ثبتی امیران اخذ گرید رتبه بندی پیمانکاری ثبت انواع شرکت متن جذاب در مورد امیران خدمات متنوع

عضویت در خبرنامه


اخرین اخبار و مقالات ما را در ایمیل خود دریافت کنید