ثبت شرکت تعاونی

عنوان اصلی مقاله

ثبت شرکت تعاونی

شرکت های تعاونی در قانون تجارت منحصرا شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف معرفی شده‌اند که مطابق ماده ۱۹۲ این قانون برای مقاصد مشخص تشکیل می‌شوند که عبارتند از :
فروش اجناس لازم برای مصارف زندگی اعم از اینکه اجناس مزبور را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند.
تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آن‌ها

اصولا تشکیل شرکت های تعاونی مطابق اصول شرکت‌های سهامی است و شرکتی است که بین عده‌ای از صاحبان حرفه‌ها برای تولید ، فروش و توزیع محصولات مختلف تشکیل می‌گردد. با اشاره به دستورالعمل تشکیل تعاونیها از طرف وزارت نعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تولید و توزیع تقسیم می‌شوند. همچنین به لحاظ نوع عضویت به دو دسته عام و خاص تقسیم می‌شوند . در شرکت‌های تعاونی عام ، عضویت برای همه آزاد است. اما تعاونی‌های خاص منحصرا برای گروهی خاص ایجاد می‌شوند. به تعاونی‌هایی با بیش از ۵۰۰عضو تعاونی بزرگ می‌گویند. حداقل تعداد اعضا در زمان ثبت شرکت تعاونی نباید از ۷ عضو کمتر باشد. شرکت‌های تعاونی تمام و کمال وابسته به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می باشند. در هر گونه تغییرات ، تائیدیه ثبت و ارائه مجوز برای تشکیل این شرکت از طرف سازمان مذکور ارائه می‌شود.

متن در مورد شرکت ثبتی امیران اخذ گرید رتبه بندی پیمانکاری ثبت انواع شرکت متن جذاب در مورد امیران خدمات متنوع

عضویت در خبرنامه


اخرین اخبار و مقالات ما را در ایمیل خود دریافت کنید