ثبت شرکت در تبریز

ثبت شرکت در تبریز

همانطور که می دانید تبریز یکی از کلان شهر های ایران است . این شهر به نوبه ی خود سهم بسزای در رونق اقتصادی ایجاد می کند . برای تجار و فعالان اقتصادی این شهر ثبت شرکت در تبریز از جمله نکات کلیدی است که باید در نظر داشته باشند ، زیرا داشتن شرکت زمانی ممکن و قانونی است که به ثبت رسد وگرنه هیچ وجاهت قانونی برای داشتن فعالیت ندارند .

شرکت ها به پنج نوع : شرکت سهامی ( عام و خاص) ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت تعاونی ، شرکت نسبی ، شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی و موسسات غیرتجاری تقسیم بندی می شوند .

ثبت شرکت در تبریز : انواع شرکت

  • شرکت های سرمایه
  • شرکت های اشخاص
  • شرکت های مختلط
شرکت های سرمایه

شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود از جمله شرکت های سرمایه هستند .

وجه تشابه این گروه شرکت ها :

در این دسته شرکت ها سهامداران یا شرکا فقط به میزان سرمایه خود مسئولیت دارند به تعبیر دیگر اگر این نوع شرکت ها منحل شود و دارایی شرکت به تنهایی برای وصول بدهی ها کافی نباشد طلبکاران حق مراجعه به سهامداران یا شرکای شرکت و مطالبه طلب خود را از دارایی شخصی او ندارند . بدین ترتیب بقیه طلب آن ها از شرکت لاوصول مانده و سوخت می شود.

ثبت شرکت در تبریز :شرکت های اشخاص

شرکت های تضامنی و نسبی از جمله شرکت های اشخاص هستند .

شرکت های اشخاص برعکس شرکت های سرمایه ای ، علاوه بر دارایی شرکت ، دارایی شخصی شرکا نیز وثیقه طلب طلب کاران شرکت می شود .به عبارت دیگر،شخصیت و دارایی شرکا در اعتبار شرکت و رابطه معامله کنندگان با آن نقش و اهمیت دارد. به همین علت ، این شرکت ها را شرکت های اشخاص نامیده اند. هر گاه شرکت منحل شود و دارائی شرکت برای پرداخت دیون شرکت کافی نباشد،طلب کاران شرکت می توانند برای باقی مانده طلب خود به شرکاء مراجعه و آن را از دارائی شخصی آن ها وصول نمایند. وجه افتراق شرکت تضامنی با شرکت نسبی این است که در شرکت تضامنی هر یک از شرکاء به تنهایی و قطع نظر از سرمایه ای که در شرکت دارد،مسئول پرداخت تمام دیون شرکت است و شرکاء در برابر طلب کاران شرکت مسئولیت تضامنی دارند. ولی در شرکت نسبی، طلب کار برای مطالبه و وصول باقی مانده طلب خود از دارایی شخصی شرکاء می تواند به هر یک از آن ها به نسبت آورده او به کل سرمایه شرکت، رجوع نماید.

ثبت شرکت در تبریز : شرکت های مختلط

شرکت های مختلط مرکب از شرکت مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی، در این شرکت ها همان گونه که از بودن کلمه”مختلط” در اسم شرکت پیداست،اختلاط و آمیختگی شریک وجود دارد.
در این گونه شرکت ها،شرکاء بر دو نوع هستند:شریک”ضامن” و شریک “با مسئولیت محدود” در شرکت مختلط غیر سهامی،شریک ضامن و شریک سهامدار در شرکت مختلط سهامی شریک با مسئولیت محدود و شریک سهامدار در برابر بدهی های شرکت تا میزان سهام و آورده مسئولیت دارد دو دارائی شخصی آن ها به هیچ عنوان وثیقه طلب طلب کاران شرکت نیست. وضع آنان از این لحاظ عیناَ همان وضع سرمایه گذاران یعنی شرکاء و سهامداران در شرکت های سرمایه است. اما شریک ضامن، قطع نظر از مقدار سرمایه خود در شرکت، مسئولیت پرداخت دیون شرکت است و دارائی شخصی او مانند دارایی شرکت وثیقه طلب طلبکاران شرکت می باشد. هر گاه شریک ضامن دو نفر یا بیشتر باشند،در این صورت مسئولیت آن ها تضامنی بوده و در مقابل طلب کاران شرکت عیناَ همان وضع شرکای شرکت تضامنی را خواهند داشت.

شرایط لازم ثبت شرکت در تبریز

  • حداقل اعضا باید سه نفر باشد .
  • باید سرمایه اولیه برای شروع شرکت فراهم شود . مطابق قانون تجارت ، برای ثبت شرکت حداقل مبلغ یک میلیون ریال لازم است که به تفکیک تعداد سهامداران و تعداد سهام آن ها باید به حساب بانکی مربوطه واریز گردد .
  • مراجعه به بانک و تقاضای افتتاح حساب غیر قابل برداشت برای ثبت شرکت در تبریز .
  • بعد از طی این مراحل، لازم است فرم آماده ی اظهارنامه ثبت شرکت و همچنین فرم صورتجلسه مجمع موسس و عادی و صورتجلسه هیات مدیره از اداره ثبت شرکت ها دریافت کرد و پس از مطالعه و تکمیل اطلاعات خواسته شده آن امضا نمود .
  • با فراهم نمودن مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در تبریز ، بسته به نوع شرکت ، به سامانه ثبت شرکت ها مراجعه و با درج اطلاعات خواسته شده مدارک را در سامانه بارگذاری کرد و پس از تایید اطلاعات توسط کارشناس مربوطه مدارک را از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمود .
  • با توجه به ماده ی ۱۹۷ قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت ، باید خلاصه ی شرکت نامه و منضمات آن توسط اداره ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت منتشر شود.لذا در مرحله آخر می بایست برای واریز مبلغ روزنامه رسمی از طریق اینترنتی و غیر حضوری و دریافت روزنامه رسمی شرکت اقدام گردد.

خود افراد نیزمی توان ثبت شرکت در تبریز را انجام دهند ولی به دلیل طولانی بودن و تخصصی بودن این کار بهتر است این کار را به یک موسسه حقوقی با تجربه مانند موسسه حقوقی امیران سپرد .

امیران متخصص در ثبت برند ، ثبت شرکت در کرج ، صدور کارت بازرگانی در شیراز، تهران ، کرج و دیگر نقاط ایران می باشد .

مطالب مرتبط

موسسه ثبتی و حقوقی امیران با شماره ثبت 2980 کلیه خدمات ثبت شرکت ، ثبت برند، اخذ رتبه و گرید و همچنین اخذ کارت بازرگانی را با وکلای پایه یک خود انجام می دهد. جهت دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

عضویت در خبرنامه


اخرین اخبار و مقالات ما را در ایمیل خود دریافت کنید