ثبت شرکت سهامی خاص

عنوان اصلی مقاله

ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است که با حداقل ۳ شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی تشکیل می‌شود. شرکت سهامی خاص شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع آن عملیات بازرگانی نباشد. سرمایه شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و اشخاص به میزان سهمشان در شرکت حق رای دارند. سرمایه شرکت های سهامی خاص از ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال نباید کمتر باشد. واریز حداقل ۳۵% سرمایه در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس در بدو تاسیس شرکت الزامی است و ارائه گواهی با نک مبنی بر واریز سرمایه شرکت از مدارک اولیه و الزامی ثبت می‌‌باشد.
بازرس در شرکت‌های سهامی خاص ، اجباری است و یک یا چند بازرس برای یک سال مالی انتخاب می شوند. مجمع متشکل از سهامداران می‌تواند هر وقت بخواهند بازرسان را عزل کند.
مدت تصدی مدیران در شرکت ‌های سهامی خاص حداکثر ۲ ساله می‌باشد، اما انتخاب و تمدید مجدد مدیران بلامانع است. مدیر‌عامل در شرکت های سهامی خاص می‌تواند خارج از سهامداران باشد ، یه شرط آنکه در مجمع این تقسیم به تصویب برسد.

متن در مورد شرکت ثبتی امیران اخذ گرید رتبه بندی پیمانکاری ثبت انواع شرکت متن جذاب در مورد امیران خدمات متنوع

عضویت در خبرنامه


اخرین اخبار و مقالات ما را در ایمیل خود دریافت کنید