ثبت طرح صنعتی

عنوان اصلی مقاله

ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی ترکیب هر گونه خطوط یا رنگها ، اشکال سه بعدی و یا در کل ترکیب هرگونه فرآورده‌ای است که شکل یک محصول از صنایع دستی و یا حالت یک فراورده‌ی صنعتی را دگرگون سازد. این طرح می‌بایست بدیع و اصیل و محسوس و قابل استفاده باشد. ثبت تمامی طرح‌های صنعتی از طریق اداره مرکز مالکیت معنوی و با ارائه اظهار نامه به مدت ۵ سال اعتبار خواهدداشت . حقوق و امتیازات ناشی از ثبت طرح صنعتی تماما متوجه فرد مالک می‌باشدو هرگونه تخطی و سوءاستفاده از آن توسط اشخاص ثالث قابل پیگیری حقوقی و کیفری می‌باشد.

طرح هایی که جدید و اصیل نباشند، مخالف نظم و اخلاق حسنه باشند، حاوی نماد ها و نشان‌‌های رسمی باشند و یا تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می‌شوند ، قابل حمایت قانونی نمی‌باشند.

طرح تمدیدی قابل تمدید و قابل انتقال به غیر می‌باشد.

متن در مورد شرکت ثبتی امیران اخذ گرید رتبه بندی پیمانکاری ثبت انواع شرکت متن جذاب در مورد امیران خدمات متنوع

عضویت در خبرنامه


اخرین اخبار و مقالات ما را در ایمیل خود دریافت کنید