مدیران شرکتهای تضامنی

مدیران شرکتهای تضامنی

مدیران شرکتهای تضامنی می تواند یک یا چند نفر باشند، در صورتی که چند مدیر وجود داشته باشد اصطلاحا به هریک آنها اعضای هیئت مدیره می گویند ، که این تعداد به صورت فرد می باشد تا درمقام تصمیم گیری بتوانند به راحتی تصمیم بگیرند . مدیران می توانند از میان شرکا و یا افرادی خارج از شرکا انتخاب شوند .

مفهوم شرکت تضامنی

طبق قانون تجارت شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد درمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

وظایف مدیران شرکتهای تضامنی

همانطور که قبلا گفتیم مدیران شرکتهای تضامنی می توانند چند نفر باشند . بدیهی است در صورتی که شرکت یک مدیر داشته باشد آن فرد به تنهایی تصمیم گیرنده است اما در صورت تعدد مدیران این سوال پیش می آید که در صورت تعدد مدیران، نحوه عمل هریک به چه صورت خواهد بود؟ مثلاً هرگاه بخواهند معامله ای انجام دهند آیا باید همه آنها در معامله دخالت داشته و موافقت نمایند و آن را امضاء کنند یا در اینگونه موارد باید نظر اکثریت آنها ملاک عمل باشد؟
اگرچه طبق قانون تعدد مدیران مجاز است ولی درمورد نحوه عمل آنها  صحبتی نشده است. درصورت تعدد مدیران  که تحت عنوان هیئت مدیره از آنها یاد می شود اگر در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت، در خصوص نحوه عمل و صدور اختیارات مدیران و تشکیل جلسات و نصاب رسمیت یافتن جلسات هیئت مدیره، آمده باشد مدیران باید براساس آن عمل کنند اما اگر هیچ تصمیمی اتخاذ نشده بود می بایست  با توجه به رابطه مدیران شرکتهای تضامنی با شرکت، حدود اختیارات آنها را مشخص نمود. البته حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی را می توان به نحوی با ماده ۵۱ مرتبط دانست . طبق این ماده :« مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل درمقابل موکل دارد ».

براساس ماده ۱۲۱ ق. ت مدیران شرکتهای تضامنی نماینده شرکت هستند که می توانند به نام شرکت و به حساب شرکت معاملاتی را انجام دهند و تعهداتی قبول کنند . بطور کلی نمایندگی شرکت را نزد کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دارا می باشند.

مدت مدیریت مدیران شرکتهای تضامنی :

قانون تجارت در مورد مدت مدیریت مدیران شرکت های تضامنی صحبتی نکرده است  در حالی است که قانونگذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود در ماده ۱۰۴ قانون تجارت تصریح کرده است که مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب شوند . همچنین ماده ۴۸ ق.ت  مدت مدیریت مدیران شرکت های سهامی را مدت محدود اعلام کرده است .به  همین دلیل به نظر می رسد که می توان برای تعیین مدت مدیریت مدیران شرکتهای تضامنی از ماده ۱۰۴ قانون تجارت استفاده کرد . یعنی مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب شوند .

آیا اشخاص ورشکسته می توانند یکی مدیران شرکتهای تضامنی باشند ؟

شخص ورشکسته نمی تواند مدیر شرکت سهامی  شود اما چونکه در قانون برای شرکتهای تضامنی  چیزی مبنی براین ذکر نشده به همین  دلیل در شرکت های تضامنی، ورشکستگی اشخاص مانع از انتخاب آنها به عنوان مدیر شرکت نمی باشد .

شاید این سخن مطرح شود  که اگر ورشکسته به عنوان یکی از مدیران شرکتهای تضامنی انتخاب شود ممکن است در اثر تقصیر و کوتاهی ایشان خسارتی به شرکت یا شرکاء وارد گردد و این امر به حقوق طلبکاران ورشکسته خلل وارد می نماید و در واقع تجویز مدیریت برای ایشان به نوعی تجویز تصرف در اموال به طور غیرمستقیم برای ورشکسته است در حالی که مطابق ماده ۴۱۸ قانون تجارت تجار ورشکسته از زمان صدور حکم ورشکستگی از تصرف در اموال خویش ممنوع می گردند.
در پاسخ باید گفت مدیر بودن شخص ورشکسته منافاتی با ماده ۴۱۸ ق.ت ندارد و همچنین خللی به حقوق طلبکاران ایشان نیز وارد نمی کنن زیرا مبنای ممنوعیت در ماده ۴۱۸ ق.ت  صرفا جهت حمایت از حقوق طلبکاران است  نه به این دلیل که خود تاجر نقصی دارد .

 

 

 

موسسه ثبتی و حقوقی امیران با شماره ثبت 2980 کلیه خدمات ثبت شرکت ، ثبت برند، اخذ رتبه و گرید و همچنین اخذ کارت بازرگانی را با وکلای پایه یک خود انجام می دهد. جهت دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

عضویت در خبرنامه


اخرین اخبار و مقالات ما را در ایمیل خود دریافت کنید